marți, 28 februarie 2012

Biserica Sf.Ilie
Cu ajutorul Domnului cerul se coboara cu binecuvantare si dragoste in interiorul bisericii parohiei Sf.Ilie din Dealu Mare,unde zi de zi se asterne din culoare sub mana pictorului chipuri de Sfinti si scene biblice.

Pe data de 10 septembrie 2006, IPSDaniel a hirotonit ca preot pe diac. ApetreiIoan-Ştefan, absolvent al Seminarului Sf. IoanIacoDorohoi, promia 1994-1999, şi alFacultăţiideTeologie DumitruStăniloae Iaşiăparohie.ână la sfârşitul anului 2006, împreunăcu membrii Consiliului Parohial, s-au făcutdemersuri privind strângerea de fonduri şiachiziţionareadematerialedeconstrucţie.În prima perioadă a anului 2007, s-aufăcut primele lucrări de amenajare a nouluişantier, s-a realizat alimentarecu energieelectricăLucrările de zidire a bisericii au începutpe 13 iuni2007 şi au fost finalizate înprimăvaraacestuian,cuajutorulşiparticipareacredincioşilordinparohieşidinmun.Dorohoi,o contribuţie importantă avându-o familia -nuluiGheorgheRotarudinDorohoi.În prezent am realizat documentaţiatehnică pentrpictarea bisericii noastre întehnicfrescă ă începelucrărildepicturăînviitorulapropiat.Deoarece,parohianoastrăareunnumărmic de credincioşi ortodocşi (80 ajutorul defamilii, majoritatea pensionari sau cu veniturimici), facem un călduros apecătre toţibinevoitorii să şi legnumele de bisericanoastră împodobindu-şi fiinţa cu frumosul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu